Nieuw bij Consector
Asset Identity Management beheer uw voorzieningen!
Met ingang van 1 december 2009 verkoopt, implementeert en ondersteunt Consector BV Asset Identity Management (AIM). AIM is een webapplicatie voor het optimaliseren van alle processen rondom voorzieningen voor medewerkers bij in-, door- en uitstroom. Het geeft uw onderneming controle over de levering en inname van voorzieningen. Slechts één functionaris bewaakt, coördineert en beheert het gehele proces. Deze web-applicatie wordt inmiddels met succes ingezet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeenten Hillegom, Rotterdam en Veendam. Voor meer informatie klik hier
Onderzoek leerlingenadministratie en -volgsysteem
Het onderwijs is een van de grootste bedrijfstakken die zich voortdurend moet aanpassen aan inhoudelijke en maatschappelijke veranderingen. Ondanks het sterke innovatieve karakter dat deze bedrijfstak daardoor kent is informatie versnipperd in verschillende digitale en papieren dossiers. Het verzamelen van gegevens voor rapportages aan ouders, instanties en de overdracht aan collega's of vervolgopleidingen is hierdoor vaak arbeidsintensief en sterk persoons afhankelijk. Op dit ogenblik doen wij onderzoek naar de mogelijkheden voor een betere ondersteuning van de bedrijfs-processen in het onderwijs. Startende bij het basisonderwijs willen wij één systeem ontwikkelen waarbij leerlingenadministratie en leerlingvolgsysteem worden geïntegreerd. Wij zijn daarom op zoek naar instellingen die met ons een gezamenlijk visie willen ontwikkelen.
Dyslexie stopt niet bij de voordeur van het bedrijfsleven
Sinds enkele jaren heeft dyslexie een toenemende aandacht in het onderwijs. Leerlingen die vroeger afvielen in het onderwijssysteem volgen nu met succes HBO- en WO opleidingen en blijken ook juist een verrijking te zijn voor het bedrijfsleven. Het zou echter onterrecht zijn te verwachten dat dyslexie aan de voordeur van het bedrijfsleven opgelost is. Consector BV biedt daarom nu hulpmiddelen voor dyslexie aan die ook in het bedrijfsleven medewerkers ondersteunen bij hun taken. Verder bieden wij ondersteuning aan personeelsmanagers die met deze problematiek worden geconfronteerd.