Interim Management

Er kunnen veel redenen zijn waarom uw organisatie de hulp van ��n Interim Manager of een team van Interim Managers wil inhuren. Voor de begeleiding van overnames, opvolging, fusies, expansie en reoorganisaties beschikken wij over een team met uiteenlopende expertises en jarenlange ervaring, nationaal en internationaal. Wanneer een team van Interim Managers gewenst is zal een van de leden tevens de rol van project-manager uitvoeren tenzij de omvang dusdanig groot is dat de aanstelling van een aparte project-manager gewenst is.

Heeft u een oplossing op maat nodig?

Stuur een korte probleemstelling aan

projecten@consector.eu

Projecten

Kenmerk van een project is dat er een duidelijke doelstelling met een bijbehorende planning en budgettering wordt gemaakt. Doelstelling, planning en budgettering worden meestal opgesteld als een initiatieproject, de kosten hiervan komen voor uw rekening. Na het initiatieproject kunt u beslissen het implementatietraject al dan niet uit te voeren , zelf uit te voeren of in samenwerking met een andere partner uit te voeren. Bij de uitvoering van een project kunnen meerdere specialisten betrokken zijn. Wanneer er sprake is van een goede projectdefinitie is uitvoering mogelijk op basis van vaste prijs

Consultancy

Hoewel ook consultancy natuurlijk een doelstelling heeft is de definitie, planning en budget hiervan minder strak vastgelegd. Het betreft vaak interim management opdrachten of een specifieke taak binnen een project uitgevoerd door uzelf of derden. Inzet is daardoor vaak afhankelijk van factoren die wij niet of nauwelijks kunnen controleren. Consultancy opdrachten worden alleen op basis van nacalculatie uitgevoerd.

Administratie

Voor kleine ondernemingen kunnen wij de volledige financi�le administratie, inclusief belastingaangiften, en loonadministratie verzorgen. Tevens kunnen wij voor u de facturatie verzorgen en maakt fiscaal advies deel uit van deze diensten. Tarieven zijn afhankelijk van complexiteit van uw administratie en gewenste diensten.

Startersbegeleiding

De meeste nieuwe ondernemingen eindigen onnodig binnen 2 jaar omdat bij het startende ondernemers onvoldoende kennis en ervaring is met wetten, regelgeving en omdat zaken als administratie, facturatie net meer tijd kosten dan de startende ondernemer had gedacht. Wij kunnen u ondersteunen bij oprichting, inschrijving, aanmelding, opzetten administratie enz.

Detachering

Bij detachering worden geen doelstellingen gedefinieerd maar de competenties waaraan de gedetacheerde medewerker moet voldoen. Bij detachering worden duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de beschikbare tijd per week en de duur van de opdracht. Zowel de beschikbare tijd per week als de duur van de opdracht zijn bindend tenzij de gedetacheerde medewerker blijkt niet te voldoen aan de gestelde competenties. Detacheringopdrachten voeren wij alleen uit bij een minimale duur van 3 maanden, voor kortere periodes adviseren wij u contact te zoeken met een uitzendbureau.