Hoe werkt het?

Asset Identity Management (AIM) is webapplicatie voor het optimaliseren van alle processen rondom medewerkervoorzieningen. Het geeft uw onderneming controle over de levering en inname van voorzieningen. Slechts één functionaris bewaakt, coördineert en beheert het gehele proces.

AIM ondersteunt het aanvragen, beheren en monitoren van voorzieningen voor vast en tijdelijk personeel (bij in-, door- en uitstroom).

AIM ondersteunt en bewaakt het proces voor tijdige en volledige levering van alle aangevraagde voorzieningen en tijdige en volledige inname hiervan bij vertrek.

AIM levert op ieder moment alle gewenste data over de voorzieningen én investeringen.

AIM is eveneens uitstekend geschikt om contracten van tijdelijk in- of extern personeel te bewaken (aantallen instroom en moment van uitstroom).

De beheerprocessen

De kern van AIM wordt gevormd door beheertabellen, workflow ondersteuning en E-mail. De beheertabellen worden in nauw overleg met de gebruikersorganisatie en proceseigenaren voorzien van alle noodzakelijke data. Deze tabellen vormen, samen met het workflow proces, de basis van het besturings- en bewakingsmechanisme.

De processen zijn zo opgezet dat deze zowel voor indiensttreding, doorstroming, wijziging, verhuizing alsmede uitdiensttreding kunnen worden toegepast. E-mail (Outlook, Notes) zorgt ervoor dat de eerst volgende in het ketenproces tijdig geďnformeerd wordt over de uit te voeren activiteiten. De daadwerkelijke uitvoering van iedere opdracht wordt scherp bewaakt, zodat onnodige uitloop van het totale proces wordt vermeden.

De medewerker centraal

De medewerkers staan centraal bij AIM, omdat voorzieningen immers bedoeld zijn om hen optimaal te faciliteren. Iedere medewerker wordt in AIM geregistreerd. Of het nu gaat om eigen medewerkers met een vast of tijdelijk contract of externe medewerkers zoals adviseurs en interim-managers. De voorzieningen worden vervolgens aan de medewerker gekoppeld. Zo wordt een complete database opgebouwd.

Doordat medewerkers moeten worden geregistreerd voordat zij voorzieningen tot hun beschikking krijgen, leent AIM zich uitstekend voor het bewaken van de instroom van externe medewerkers. Door het vastleggen van de inhuurperiode bij binnenkomst, wordt de einddatum automatisch bewaakt vanuit AIM. Hierdoor kunnen externe medewerkers niet onopgemerkt langer bij uw organisatie blijven dan is afgesproken. Uiteraard is bewuste verlenging van de inhuurperiode wel mogelijk.

 

Wat levert het op?

Directe inzetbaarheid van nieuwe medewerkers;

 • Vergroten veiligheid door: 
  • Bewaking van toegang tot bedrijfskritische informatie.
  • Bewaking van toegekende (teken)bevoegdheden.
  • Bewaking van inname van toegangspassen, uniformen, etc.
 • Kostenbesparing op voorzieningen door:
  • Strakke sturing en planning, waardoor efficiency en effectiviteit worden vergroot.
  • Totaal inzicht in voorzieningen, waardoor het inkoopbeleid kan worden aangescherpt en contractbeheer kan worden geoptimaliseerd.
  • Tijdige inname bij vertrek, waardoor schade en misbruik wordt vermeden.
  • Afname van papierstroom en improductieve uren.
  • Optimaal beheer van kantoorruimte, doordat exact bekend is hoeveel in- en externe medewerkers werkzaam zijn.
 • Kostenbesparing op tijdelijk personeel door:
  • Bewaking op aantallen instroom.
  • Bewaking op termijn van inhuur.